Procent spik

Przekaż swój 1% podatku dla Stowarzyszenia Propagującego Idee Kazimierzowskie ( SPIK)
Stowarzyszenie działa przy Szkole Podstawowej im Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach od 8 lat.
  • Organizuje i dofinansowuje zajęcia dla uczniów zdolnych
  • Pomaga dzieciom niepełnosprawnym oraz tym w trudnej sytuacji
  • Organizuje dzieciom czas wolny w czasie ferii i wakacji
  • W swych działaniach wspiera rozwój i wyrównuje szanse edukacyjne dzieci oraz zajmuje się integracją środowiska lokalnego

   NASZ KRS: 0000207442

   KONTO BANKOWE: 11 1160 2202 0000 0000 4922 5875

   Z wyrazami wdzięczności – członkowie SPIK