Wniosek o patronat

WNIOSEK
O PRZYZNANIE HONOROWEGO PATRONATU BURMISTRZA NIEPOŁOMIC
 
1.       Organizator:
………………………………………………………………………………………………………….
 
2.       Imię i nazwisko oraz nr telefonu osoby do kontaktu
…………………………………………………………………………………………………………………………………
 
3.       Nazwa imprezy
………………………………………………………………………………………………………………………………
 
4.       Miejsce i termin imprezy
…………………………………………………………………………………………………………………………………
 
5.       Cel, program i zasięg imprezy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
 
6.       Zakres wnioskowanej pomocy:
………………………………………………………………………………………………………………..
 
7.       Kwota dofinansowania
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
8.       Uzasadnienie wniosku
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
Niepołomice, dnia…………………                                                 ………….……………………………….…….
                                                                                                                     podpis