Zwolnienie dziecka – druczek

Zwolnienie – druczek – do druku


WZÓR:

Niepołomice, dnia ……… Wychowawca klasy ……………

 Zwolnienie

  Zwracam się z prośbą o zwolnienie mojego syna / córki ……… z lekcji………     w dniu…………   z powodu…………… 

W  momencie opuszczenia budynku szkolnego przez moje dziecko biorę za nie pełną odpowiedzialność w drodze do domu, jak i w godzinach kiedy powinno przebywać w szkole, zgodnie z rozkładem zajęć.

                                                                      …………………………………

                                                                      Podpis rodzica lub opiekuna