Zwolnienie dziecka – druczek

Zwolnienie – druczek – do druku


WZÓR:

Niepołomice, dnia……………

Wychowawca klasy

…………………………………………………………….

                       Zwolnienie

  Zwracam się z prośbą o zwolnienie mojego syna / córki …………………

z lekcji……………      w dniu……………    z powodu…………………

W  momencie opuszczenia budynku szkolnego przez moje dziecko biorę za nie pełną odpowiedzialność w drodze do domu, jak i w godzinach kiedy powinno przebywać w szkole, zgodnie z rozkładem zajęć.

                                                                      …………………………………

                                                                      Podpis rodzica lub opiekuna