procedury

Poradnik dla Rodziców

WSPARCIE-PSYCHOLOGICZNE

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

W OKRESIE ZAGROŻENIA

WIRUSEM SARS CoV-2

Zdalne nauczanie RODO

Uzupełnienie klauzuli RODO

w związku ze zdalnym nauczaniem

DARMOWE KSIĄŻKI W INTERNECIE!

DARMOWE KSIĄŻKI W INTERNECIE!

rekrutacja elektroniczna

Zmiany w rekrutacji

Z uwagi na zaistniałą sytuację rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej będzie prowadzona w formie elektronicznej.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie podpisanych skanów lub zdjęć dokumentów w formie pdf na adres e-mail: sekretariatsp2@sp-niepolomice.pl

Kartę zgłoszeniową lub wniosek można również włożyć do skrzynki umieszczonej przy wejściu do budynku szkoły w  terminie  od 02.04.2020r. do 10.04.2020r.w godz.od 8.30-13.00

kontakt telefoniczny 736 364 994

rekrutacja-przesunięcie

Terminy rekrutacji

do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych ulegają odpowiedniemu wydłużeniu o dwa tygodnie,

szczegóły w zakładce REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

WAŻNY KOMUNIKAT

   W środę, 25 marca 2020 r., rozpoczynamy proces kształcenia na odległość. Dla nas wszystkich  jest to sytuacja nowa, która nas zaskoczyła i powoduje wiele utrudnień. Niemniej jednak musimy się z tym wyzwaniem zmierzyć.

   Zgodnie z rozporządzeniem MEN będziemy realizować podstawę programową, a także na bieżąco oceniać. Szczegółowe informacje  dotyczące dalszego sposobu nauczania oraz rodzajach aktywności uczniów zostaną przekazane przez wychowawców i nauczycieli za pomocą Librusa.

   Jeśli ktoś z Państwa potrzebuje zabrać ze szkoły książki lub inne materiały, bardzo proszę o taką informację  przez Librusa do wychowawcy lub dyrekcji.

   Dziękując wszystkim za dotychczasową współpracę, życzę zdrowia, cierpliwości i zrozumienia dla tak trudnej sytuacji w jakiej się znajdujemy.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Szkoły
Alina Jachimczak

galeria prac

Galeria prac, wykonanych przez naszych uczniów, w czasie kwarantanny narodowej.

0b, Pani Wiosna                     1a, gra planszowa

OB,kwiaty wiosenne               2c, Laurka dla medyka